Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha
Bishop of Mangalore Diocese


IMAGE Spiritual Director
  Rev. Fr. Dr. J.B. Saldanha Read More...
ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಘಟಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ -2023

ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಘಟಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ -2023
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ.) ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿ ತರ್ಫೆನ್, ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಘಟಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್... more...
ಪರಿಸರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್-ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕ್ ಪರಿಸರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್-ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕ್
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕ್ ಮರಿಯೆಚೆ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪರಿಸರ್ ಆಯೋಗ್ ಆನಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ... more...

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್  ಘಟಕಾಚೊ ರುಪ್ಯಾಳೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆo ಚಲ್ಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕಾಚೊ ರುಪ್ಯಾಳೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆo ಚಲ್ಲೆಂ
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕಾಚೆ ರುಪ್ಯಾಳೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 30 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10ವೊರಾರ್... more...

Read all news ...

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474