Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha
Bishop of Mangalore Diocese


IMAGE Fr Mathew Vas
 Dear Friends,    Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R), is the lay Organization in the Diocese of Mangalore.  Since 1979, with the aim as service,... Read More...
Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R) Donation Coupon Draw Result

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R) Donation Coupon Draw Result
Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R) Donation Coupon Draw Result... more...
ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರದೇಶ್ ಹುದ್ದೆ ದಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸಾಚಿ ಬೆಟ್ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರದೇಶ್ ಹುದ್ದೆ ದಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸಾಚಿ ಬೆಟ್
ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಚೆ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಭೊ.ಮಾ.ಬಾ.ಮ್ಯಾಥ್ಯು ವಾಸ್, ಕೇಂದ್ರಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್... more...

 ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ 25.07.2021 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಸಕಾಳಿಂ... more...

Read all news ...

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474