Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha
Bishop of Mangalore Diocese


IMAGE Spiritual Director
  Rev. Fr. Dr. J.B. Saldanha Read More...
ಜೂನ್ - 6 ; ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಧಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧರಣಿ

ಜೂನ್ - 6 ; ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಧಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧರಣಿ
ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಕ ಧಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ... more...
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ದೆರೆಬೈಲ್ ಘಟಕ್- ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ದೆರೆಬೈಲ್ ಘಟಕ್- ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ದೆರೆಬೈಲ್ ಘಟಕ್, ಹಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ... more...

Public Bus Stand Inauguration by Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R.) Nirkan Unit Public Bus Stand Inauguration by Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R.) Nirkan Unit
The Public Bus Stand opposite St Thomas the Apostle Church Nirkan (Vogga) was newly built... more...

Read all news ...

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474