Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha
Bishop of Mangalore Diocese


IMAGE Spiritual Director
  Rev. Fr. Dr. J.B. Saldanha Read More...
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ವಾಂಟಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ವಾಂಟಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ‌ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2022 ನವೆಂಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊಲಿ ರೋಸರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್... more...
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಘಟಕ್ : ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಘಟಕ್ : ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಘಟಕಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆನಿಂ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ... more...

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) : ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾಚೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ - 2022 ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) : ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾಚೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ - 2022
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾಚೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ - 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ವೆರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ... more...

Read all news ...

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474