Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha
Bishop of Mangalore Diocese


IMAGE Fr Mathew Vas
 Dear Friends,    Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R), is the lay Organization in the Diocese of Mangalore.  Since 1979, with the aim as service,... Read More...
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಿಲೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖಾಣ್ -ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಮಾನ್- ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಿಲೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖಾಣ್ -ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಮಾನ್- ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾನ್ 2022 ಆಗಸ್ಟಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೋರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಿಲೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್... more...
ವಾರಾಡೊ, ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ವಾರಾಡೊ, ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಚ್ಯಾ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಘಟಕಾಚಾ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್... more...

ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್
ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ 17.04.2022ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್... more...

Read all news ...

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474