Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha
Bishop of Mangalore Diocese


IMAGE Spiritual Director
  Rev. Fr. Dr. J.B. Saldanha Read More...
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ - ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ - ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್
ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ... more...
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಘಟಕ್ - ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಘಟಕ್ - ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮ್
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಘಟಕಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ರುಪ್ಯಾಳೋತ್ಸವಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ನವೆಂಬರಚ್ಯಾ 27ತಾರೀಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಫ್ರಾಂಕೊ ಹಾಂಚಾ... more...

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) - ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) - ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್
2022 ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚಾ ಜಮಾತಿಚೆರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿನ್ ಕೋವಿಡ್ ವೆಳಾರ್... more...

Read all news ...

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474