ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ‌ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2022 ನವೆಂಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊಲಿ ರೋಸರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 2023 ಜನವರಿಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4:30 ವ್ಹೊರಾರ್ ಇನಾಮ್ ವಾಂಟಾಪಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್(ರಿ) ಹಾಚಿ ಹೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೆನಿಟಾ ಡಿ'ಸೋಜ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ , ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ್ ಉಲಯ್ಲಿ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ವಾರಾಡೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ದೀಪಕ್ ನೊರೋನ್ಹಾ, ವಾರಾಡೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಹಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮನೋಹರ್ ಕುಟೀನ್ಹಾ, ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಬಲ್ ಲೋಬೊ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಬಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅವಿಲ್ ಡಿ'ಸೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474