10/09/2023 ವೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ ಕಥೊಲಿಕ್‌ ಸಭಾ, ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್‌, ಭಾರತೀಯ್‌ ಕಥೊಲಿಕ್‌ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್‌, ರೆಡ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಆನಿ ಮರಿಯಗಿರಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಾಣಾಖಾಲ್‌ ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್‌ ರಕ್ತದಾನ್‌ ಶಿಬಿರ್‌ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್ಲೆಂ.‌ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಗ್ರೇಶನ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸಾನ್‌ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್‌ ಕರ್ನ್‌ ರಗ್ತಾದಾನಾಚೊ ಮಹತ್ವ್‌ ತಿಳ್ಸಿಲೊ. ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ್‌ ಪಂಚಾಯತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಆಳ್ವ ಹಾಜರ್‌ ಆಸೊನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಗೊವ್ಳಿಕ್‌ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಲುವಿಸ್‌ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೊನಾ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಮರಿಯಗಿರಿ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್‌ ಸಿ| ರೇಖಾ, ರೆಡ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಶ್ರೀ ಭರತ್‌, ICYM ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಜೀತನ್‌ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಬಾ. ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಬಾ. ಧೀರಜ್ ಡಿ'ಸೋಜ, ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್ಲೆ. ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್‌ ಡಿʼಸೋಜಾನ್‌ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಕರ್ನ್‌, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್‌ ಧನ್ಯವಾದ್‌ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಶರತ್‌ ರೊಸಾರಿಯೊನ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್‌ ವೆಲೆಂ. 101 ಜಣಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್‌ ಭಾಗ್‌ ಘೆವ್ನ್‌ ರಗ್ತಾದಾನ್‌ ಕೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474