By Wilson Pinto, Taccode

2022 ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕನ್ನಡ ಭವನಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಜುಸ್ತ್ 7:00 ವರಾಂಕ್ ’ನಾಯಿದ ಬೀಲ’ ನಾಟಕ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಸವೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಘಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಟಕಾಚ್ಯೊ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಕಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಘಟಕಾಂ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಪಾಲಡ್ಕ, ಹೊಸ್ಪೆಟ್, ಬೆಳ್ವಾಯ್, ಶಿರ್ತಾಡಿ, ಸಂಪಿಗೆ, ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆನಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್.

ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಕನ್ನಡ ಭವನಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ.

ಮಟ್ವ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾ ಲ. ಡಾ. ದೇವ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಕ್, ನಾಟಕಾಕ್ ಪೋಷಕ್ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೊ| ಮಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ದೀಪಕ್ ನೊರೋನ್ಹಾ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಧಾನ್ ಕರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ, ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಬಲ್ ಲೋಬೊ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮನೋಹರ್ ಕುಟೀನ್ಹಾ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಜೇಶ್ ಕಡ್ಲಕೆರೆನ್ ಬೋವ್ ಅಪೊರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ನಾಟಕಾಕ್ ಲಗ್-ಬಗ್ 1400 ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474