ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡೊ
2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಾವ್ನ್ 2022 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್

ವಾರಾಡೊ ಚುನಾವಣ್ 11-11-2020
1. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡೊ 2020 – 2022ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೊ ಚುನಾವಣ್ ನವೆಂಬರ್ 11ವೆರ್ (11-11-2020) ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆÉೂ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕ. ಸಭೆಚೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಭೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಮ್ಯಾಥ್ಯುವಾಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಚುನಾವಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಹೆರಿ ರೇಗೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದ. ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳ ಸೆರಾವೊ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಶೈಲ ಡಿಸೋಜ
ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ವಿಲ್ಮಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಬೊ
ಸಹ-ಖಜನ್ದಾರ್ : ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೊ
ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ನವೀನ್ ತಾವ್ರೊ
ಸ್ತ್ರೀಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕಿ : ಮೆಲ್ರಿಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ರಾಜಕೀಯ್ : ವಿಲಿಯಂ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಸಮುದಾಯ್ : ವಿಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

 

ಫೆಬ್ರವರಿ (21-02-2021) ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಚುನಾವಣಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಮಿತಿಚೆಂ, ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಭೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಾಸ್, ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀ ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಸೆರಾವೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲಾ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲಓಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಸಾಧೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಪಂಚಾೈತ್ ಸದಸ್ಯಾನಿಂ ಸೆವಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಫಾವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜೆ. ಸಮುದಾಯ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊಂ. ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊಂ. ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಆನಿ ಪಿಯುಸಿಚ್ಯಾ 23 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 8 ಜಣಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ, ಶಾಲ್, ಯಾದಿಷ್ಟಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊಂ. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನಿಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊಂ.

 

ವಾರಾಡೊ ಪ್ರತಿಭಾ-ಪುರಸ್ಕಾರ್ (10-10-2021)

ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಭೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಾಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೈಕಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣಿಂ ಧಾವಿ ಆನಿ ಪಿಯುಸಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನ್‍ಮೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್, ತಾಕಾ ಕಸಲಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ, ಕಸಲಿ ಪೂರ್ವ್ ಯೋಜನ ಘಾಲ್ಚಿ, ಕಸಲ್ಯೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲತ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊಂ. ಧಾವಿ ಆನಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ 36 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಫುಲಾಂಚಿ ಝಡಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊಂ. ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ “ಹಾಂವೆ ಶಿಕೊವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಕ್ ರಿಜಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊಂ. ಕೇಂದ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಮುದಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೆ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಂ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಸೆರಾವೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಬೊ, ಸವೆಂ ವಾರಾಡೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕು| ಮೆಲ್ರಿಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಬೊ, ಸವೆಂ ವಾರಾಡೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕು| ಮೆಲ್ರೀಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊಂ.

 

ನವೆಂಬರ್ 28 ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ (ವಾರಾಡೊ) 28-11-2021

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 28ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 11 ವೊರಾರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊಂ. ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುರುಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಮುಖೆಲ್‍ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಜ್ಪೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಕೂಲಾಚೆಂ ಟೀಚರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲೆಡಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮೂಡ್‍ಫೆರಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಮ್. ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ವೀಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಲ್ಫ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. 19 ಜಣಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತು ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ವೆದಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್, ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವಿಗಾರ್ ಭೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೋ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಂಚಾಲಕಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಮಿತಿಚಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಕು| ಮೆಲ್ರೀಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನೀತಿ ವಿರೋಧ್, ಮತಾಂತರ್ ನಿಷೇಧ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾಂ.

 

ಮನ್ಶ್ಯಾಂ - ಸಾಂಕಾಳ್ – ರ್ಯಾಲಿ (02-03-2022)

ಮಾರ್ಚ್ 02, 03 – 2022ವೆರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಂಕಾಳ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ದಿವೆಂ, ಬಾವ್ಟೊಂ, ಬ್ಯಾನಾರಾಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ನ್ ಮೌನ್ ಪಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್, ಅನೀತಿ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಸವೆಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾಂ ವಿಗಾರ್‍ಬಾಪ್, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಸವೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್, ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾ ಸವೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾನಿಂ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಘಟಕಾಂತ್ 2020-22ವ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ವಿವರ್

ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊಂ. ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಆತ್ಮೀಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

2 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್, 60 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ನಂತರ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕ. ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಫಿರ್ಗಜೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಿ ಸುಪಿರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್, ಫಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲ ಡಿಸೋಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ಖಾತಿರ್ ಶಾಲ್-ಫಳ್ಹಾರ್ ಅರ್ಪುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಮನಾಂ ದಾದೊಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿಂ. ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

 

-ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶೈಲಾ ಡಿಸೋಜ – ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474