Aug 31, 2017: Jagotik Konknni Songhotton (JKS) had convened a Seminar, on Sun., Aug. 27, 2017, at 10 a.m., at Kalaangann, Mangaluru, to discuss an important issue affecting the future of Konkani namely – ‘The Imposition of Hindi in India and its impact on other languages, especially Konkani’. 85 delegates from different states of India and from the Gulf attended the Seminar.

 

 

 

Prior to the Seminar, there was a short celebration of the 25th ‘Konkani Manyata Divas’ (25th anniversary of the inclusion of Konkani in the VIIIth schedule of the Indian Constitution. Sumell – the Singing Club of Mandd Sobhann – sang 2 new songs on Konkani, written by Rony Crasta Kelarai and composed by Eric Ozario. Dr. Pratap Naik SJ, in his short message on Konkani Manyata Divas, gave a call to all Konkanis to inculcate the love of Konkani in their hearts. Shri Mani Manivannan (Chennai) and Shri Arun Javgal (Bengaluru) wished Konkanis on behalf of the Tamil and Kannada communities, respectively. Mrs. Irine Rebello compered the programme.

The Seminar began with Shri Eric Ozario, Secretary General of JKS, explaining the purpose and importance of JKS organizing the Seminar.

3 experts made their presentations –

1.    Shri Mani Manivannan, Leader of the Tamil language movement, Chennai – in his presentation, spoke about the ‘Politics of Imposition & the Tamil Reaction’. He explained how Hindi is being imposed from the time of the British rule in India. He said that it was like an imperial imposition rather than a democratic process because the power of the army was used to impose Hindi in Tamil Nadu in 1965. He also explained how the Tamils and the Tamil government have been resisting any sort of imposition on them. He said that any sort of imposition is an insult to one’s dignity, and hence should be fought against. He gave a brief description about how the Chennai Declaration for Language Rights was passed and how CLEAR was formed and is working to promote ‘linguistic equality’ in India.

2.    Shri Arun Javgal, Leader of the ‘Hindi-Imposition-Resistance Movement’, Bengaluru – explained how Hindi is being imposed on us, in our day-to-day life. He said that it is not right to promote one language (Hindi), when there are so many other languages in India. In his presentation, he showed how linguistic inequality was being promoted in India. He stressed that it is the duty of the government to serve citizens in their own language, and not in a language that they do not follow. He said that we should demand for our language rights.

3.    Dr. Pratap Naik, Konkani Linguist and Researcher, Goa – explained how Hindi imposition affected Konkani. He compared the imposition of Nagari script in Konkani to the imposition of Hindi in India.

The Paper Presentations were followed by discussion.

The 20th book published by Mandd Sobhann, ‘Chalti Konkani’ (revised version), compiled by Late Georgie Pinto Aikala and edited by Rony Crasta Kelarai, Eric Ozario & Preeti Lopes, was released on the occasion, by Rev. Fr. Valerian Fernandes (Editor, Raknno) and Rev. Fr. Alwyn Serrao (Principal, Padua College). Shri Roy Castelino (Ex-President of the Karnataka Konkani Sahitya Academy), Shri Eric Ozario (Gurkar, Mandd Sobhann) and Shri Vitori Karkal (Executive Committee Member, Mandd Sobhann) were present on the dais.

-------------------

 

 

 

ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಿರೋಧ್
------------------

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ (JKS), ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೊಸ್ತ್ 27, 2017ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ – ‘ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚೆರ್, ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್, ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್’ - ಏಕ್ ವಿಚಾರ್-ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ 85 ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್-ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಿಚಾರ್-ಸಾತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, 25ವ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್’ ಹಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಣೆಂ ತಾಳೊ ರಚ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಎಸ್.ಜೆ., ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದೆಶಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಗೊಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ (ಚೆನ್ನೈ) ಆನಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್ (ಬೆಂಗ್ಳುರ್) ಹಾಂಣಿಂ ತಮಿಳ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

 

 

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್, ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಹಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್-ಸಾತ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ವಿವರಿಲೆಂ.

ತೇಗ್ ಜಾಣ್ಕಾರಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್-ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ –

1.    ತಮಿಳ್ ಭಾಶೆ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಚೆನ್ನೈ - ‘ಥಾಪ್ಣೆಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ತಮಿಳ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ’ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಕಶಿ ಚಲುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. 1965 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚಿ ಸಕತ್ ವಾಪರ್ನ್ ತಮಿಳ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಿಂದಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಶೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಮಿಳ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ತಮಿಳ್ ಲೋಕ್ ಕಶೆಂ ಹರ್ ಥಾಪ್ಣೆಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭರ್ಮಾಕ್ ಕರ್ಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಝುಜಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಚೆನ್ನೈ ಡೆಕ್ಲೆರೇಶನ್ ಫೊರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಾಯ್ಟ್ಸ್’ ಕಶೆಂ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ CLEAR ಕಶೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ‘ಭಾಶೆ ಸಮಾನತಾ’ ಖಾತಿರ್ ಕಶೆಂ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

2.    ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ಹಿಂದಿ-ಥಾಪ್ಣೆ-ವಿರೋಧ್ ಚಳ್ವಳ್’ ಹಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್, ಹಾಣೆಂ ಕಶೆಂ ಹಿಂದಿಚಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಭಾಶೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ಭಾಶೆ ಅಸಮಾನತೆಕ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಸೆವಾ ಮೆಳಾಶೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜುಂಕ್ ಆಮಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ.

3.    ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ತಜ್ಞ್ ಆನಿ ಸಂಸೊದಕ್, ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ - ಹಾಣೆಂ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಕಸೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ವಿವರಿಲೆಂ. ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಥಾಪ್ಣೆಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಹರ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ದೆ. ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಪಿಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ 20ವೊ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಚಾಲ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ (ಸುಧಾರಿತ್ ಛಾಪಿಣಿ), ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಸಂಪಾದಕ್, ರಾಕ್ಣೊ) ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್ (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್, ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜ್) ಹಾಂಣಿಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್), ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಗುರ್ಕಾರ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ಆನಿ ಶ್ರೀ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ವೇದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ 34 ಪ್ರತಿಯೊ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.

-------------------

 

 

 

ಹಿಂದಿ ಹೇರಣೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯ ವಿರೋಧ
------------------

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ (JKS) – ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ’ – ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಅಗಸ್ಟ್ 27, 2017ರಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ 85 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, 25ನೇ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್’ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್‍ನ ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಂಕಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಬರೆದು ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ 2 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಡಾ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ, ಕೊಂಕಣಿಗರು ಕೊಂಕಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತಮಿಳ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ (ಚೆನ್ನೈ) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್ (ಬೆಂಗ್ಳುರ್) ಇವರು ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

 

 

 

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

3 ನಿಪುಣರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು –

1.    ತಮಿಳ್ ಭಾಷಾ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ, ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಚೆನ್ನೈ - ‘ಹೇರಣೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ತಮಿಳ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಳದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. 1965 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮಿಳ್ ಜನರು ಹಿಂದಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇ, ತಮಿಳ್ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ತಮಿಳ್ ಜನರು ಹೇಗೆ ಹೇರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ‘ಚೆನ್ನೈ ಡೆಕ್ಲೆರೇಶನ್ ಫೊರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಾಯ್ಟ್ಸ್’ ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು CLEAR ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆ’ಗೋಸ್ಕರ್ ಹೇಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

2.    ಬೆಂಗ್ಳುರಿನಲ್ಲಿ ‘ಹಿಂದಿ-ಹೇರಣೆ-ವಿರೋಧ ಚಳುವಳಿ’ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ, ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹಿಂದಿ ಹೇರಣೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಿರುವಾಗ, ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆಳೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಸರಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

3.    ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕ, ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೋವಾ – ಇವರು ಹಿಂದಿ ಹೇರಣೆಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯ ಹೇರಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

 

 

 

ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಿ. ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ ಇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, ಮತ್ತು ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಪಿಸ್ ಇವರು ಸಂಪಾದನ ಮಾಡಿದ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಕಾಶನದ 20ನೇ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಚಾಲ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ (ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿ), ವಂ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಸಂಪಾದಕರು, ರಾಕ್ಣೊ) ಹಾಗೂ ವಂ| ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್ (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜ್) ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು), ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಗುರಿಕಾರ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
-------------------

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474