ವರ್ದಿ: ಮೇಬಲ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಲೋಬೊ, ಆಲಂಗಾರ್
ತಸ್ವೀರ್: ಆಕ್ರತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾನ್ 2022 ಆಗಸ್ಟಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೋರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಿಲೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನೋಹರ್ ಕುಟೀನ್ಹಾನ್ ಜಮ್ಲೆ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿನ್ ಮೊಂವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ದ್ವಾರಿಂ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೋವ್ ಮನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ನೊವ್ಯಾನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ತಾಕೊಡೆ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ರೋಹನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾ ವಾರಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ರೇಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಜೂಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್, ನೊಯೆಲ್ ಜೀವನ್ ನಜರೆತ್, ಹೊಸ್ಪೆಟ್, ಜಸ್ಮಿತಾ ರೊಡ್ರಿಗೆಸ್, ಹೊಸ್ಪೆಟ್, ವಿನಿತಾ ದೀಪಾ ಲೋಬೊ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಸಿ. ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ಕಾರ್ಡೋಜಾ, ತಾಕೊಡೆ, ಡಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ರಾಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಪಾಲಡ್ಕ, ಡಾ| ಜೋಸ್ಲಿಟಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಪಾಲಡ್ಕ ಆನಿ ಸುನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಶೆಂಚ್ ಖೆಳಾ ಶೆತಾಂತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮರ್ ಸುನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಹೊಸ್ಪೆಟ್, ಅನಿಲ್ ರೂಬೆನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ಕೃಷಿ ಶೆತಾಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ, ತಾಕೊಡೆ, ರೋಶನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ , ಸಂಪಿಗೆ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಪತ್ರ ಸವೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮೋರಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಕೇಂದ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಥರಾನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸೆವಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಟಕಾಕ್ ಫುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇಬಲ್ ಲೊಬೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ಬಾಪ್ ರೋಹನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅವಿಲ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 150 ಜಣಾಂ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474