By Wilson DSouza

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿನ್ 2019 ಜನವರಿ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ವಾರಾಡೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಲ್ಫಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗಾನಿ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯಿಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರು. 1000 ನಗದ್, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರು. 750 ನಗದ್ ತಶೆಂಚ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ, ಘಟಕಾಂಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಡೊ ಜಮಾತಿಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474