Feb 19, 2019 : ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಫಿಗ೯ಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೆಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ, 4 ವಸಾ೯ ಪ್ರಾಯೆಚೊ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಗ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಘಟಕಾಚಾ ಮನವೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕನ್೯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಖಾಲ್ ರು. 25,000 ಧನ್ ಸಹಾಯ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಫಿಗ೯ಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಜೊಯ್ಸನ್ ಸುಜಯ್ ವಾಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊ ಆನಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474