ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ), ಭಾಗೆವಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ವಾರಾಡೊ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಹಾಚಾ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿನ್, ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್/ ಚುನಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, 13.3.2016 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್, ಬೊ.ಮಾ.ಬಾಪ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಲೋಬೊ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣಿ, ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್, ವಾರಾಡೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಥೊಡಿ ಪುಣಿ ಮಿನತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೊ, ಕ. ಸ ಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾನ್, “ಸಂಘಟನಾ ಸವೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್/ಮುಖೆಲ್ಪಣ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ, ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಕಸೆಂ ‘ಫುಡ್’ ಕರಿಜೆ?, ಯುವಜಣಾನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರೀತಿನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಜಾಯಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೇವಿಡ್ ಸೋಜಾನ್ 2016-17 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ಚುನಾವಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಶ್ರಿ ಜೆ. ಪಿ. ಪಿಂಟೊ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್: ಶ್ರಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಶ್ರಿ ರೈಮಂಡ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಮುಲ್ಕಿ, ಸ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಶ್ರಿ ಪ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಮುಕ್ಕ, ಖಜನ್ದಾರ್: ಶ್ರಿ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಸ. ಖಜನ್ದಾರ್: ಶ್ರಿಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ: ಶ್ರಿಮತಿ ಡೈನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸುರತ್ಕಲ್, ಸ್ತ್ರೀ ಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕಿ: ಕು. ವಿವೆಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್: ಶ್ರಿ ಸೈಮನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮುಕ್ಕ, ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಚಾಲಕ್: ಶ್ರಿ ರೊಕ್ಕಿ ಪಿಂಟೊ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ವಾರಾಡೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಮಾ. ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಸುರ್ವೆರ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಸೆಂಚ್ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಡೊ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್, ತಸೆಂ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಚಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ನವಿಂ ಯೋಜನಾಂ ತಸೆಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರಿ ಜೆ. ಪಿ. ಪಿಂಟೊನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾನಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಡೈನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರಿ ರೈಮಂಡ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ ತಸೆಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟೈಲೆಂ.

ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಪಾಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮುಲ್ಕಿ, ಮುಕ್ಕ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಸುರತ್ಕಲ್, ತೊಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 33 ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಜೆ. ಪಿ .ಪಿಂಟೊ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, 

ಭಾಗೆವಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾರಾಡೊ, ಸುರತ್ಕಲ್

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474