ತಾ. 19-08-2019ವೆರ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿನಿ ತಲ್ವಾರಿ ಸಂಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಚಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಮೆರ್ಸಿ ಮಾಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಧ್ವಂಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಪೋಲಿಸ್‍ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ 24 ವರಾಂ ಭಿತರ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಕ್ ಬಂಧನ್ ಕರ್ಚೆ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಬಂಧನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾ.

ತಾ. 25-08-2019 ವೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿ ನೇತ್ರತ್ವಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಖಂಡನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷತಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.
ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಮುಖ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕ್ರಮಾಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ತಾ| 17-09-2019 ವೆರ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚೆಂ ಬಂಧನ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೇತ್ರತ್ವಂತ್ ಏಕ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಉಪವಾಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಡಿ.ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ, ಹಾಂತುನಿ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಮುಕಾರ್ ಅಮರಾಣಾಂತ್ ಉಪವಾಸ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಲ್ಫಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ವಿಗಾರ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಜೋನ್ ವಾಸ್, ಪಾವೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ವರ್ಗೀಸ್ ಚೆಕ್ಕಲ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್, ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊರೆಯಾ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವೀನಾ, ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಘಟಕಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನತಾಲಿಯನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲೆ.್ಲ

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474