News: Vitori Karkal

Photos: Stanly Bantwal

 

Dec. 10, 2016: ``ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾ ನಾಟಕಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಸಾಮ್ರಾಟಾನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ 73 ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಚೇತಕ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ವಾರಾಡೊ ತರ್ಫೆನ್ 10.12.2016 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟಾವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ``ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ 75 ವ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾವೆಳಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೊಯ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್‌ಯಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಶಾಸಕ್ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.


ಹೊ ನಾಟಕ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆವಿಶಿಂ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಿಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾ. ವಿಲಿಯಮ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣೆಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ವೆದಿಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ಮಾಯಿ, ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟೀವನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ನೈಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ್ ಬೆಂಡ್ರಾ, ಜೂಲಿ ವಾಸ್ ಮರೋಲ್, ಪೀಟರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಬಸ್ರೂರ್, ಗ್ರೆಗರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಶಾಂತಿ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಫ್ಲೋರಾ ಡಿಸೊಜಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ರೊಯ್ಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವಾಕೋಲಾ, ಪೀಟರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿ ೭೫ ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪ್ರದಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಬಾಂದ್ರಾ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾ ಪರಸ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಣಿ ಉಜ್ವಾಡ್, ದಿವೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474