Oct 7 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ) ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿ ತರ್ಫೆನ್ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಘಟಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್, 2022 ಅಕ್ಟೋಬರಾಚಾ 05 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ನಿವಾಸಾಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಸವೆಂ ವಾರಾಡೊ/ಘಟಕಾಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೋರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಸಾರ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪ್ರಸಾರ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪಾ ಸವೆಂ ವಾರಾಡ್ಯಾವಾರ್ ವರ್ಗಣಿಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಚಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶಾ ವಿಶಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಾ ಲೋಬೊನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ಎಕಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ವರ್ಗಣಿ ನಂಬರ್ ಆನಿ ವಿಳಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಸಭೆಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕರ್ನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಅಖ್ರೇಚಾ ಗಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೋರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474