1.ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ 2021 ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಸಭಾಭವನ್ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಮುಡಿಪುಂತ್ 21.03.2021 ವೆರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ,ಖೆಳ್ ತಶೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಇತರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.ಸರ್ವ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಡಾ ನಾದಾನ್ ಸಾಲಾಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.ಮುಡಿಪು ಘಟಕಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾಂ ದ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಂ .ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೊ ಮಾ.ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ನ್ ಝಡಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.ವೆದಿರ್ ಮಾ.ಬಾ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಪಿಂಟೊ,ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ.ಎಡ್ವಿನ್ ಮೊನಿಸ್,ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ ಆರ್.ಲೋಬೊ, ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಲ್ಫಿ ಡಿ ಕೋಸ್ಟ,ಡೆನಿಸ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ, ನಿಕಟ್ ಪುರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ,ವಾರಾಡೊ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ , ಮುಡಿಪು ಗೊವ್ಲಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಧ್ಯಕ್ಷ್ ನವೀನ್ , ಮುಡಿಪು ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅರುಣ್ ಡಿ ಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ.

ಖೆಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ,ವಾರಡೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕ್,ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ .ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿವೃತ್ E.o.ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ತರ್ಭೆತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿಂ.ವರಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕರ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವುರ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ವರಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲವೀನ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ ಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸಿ ಡಿ ಸೋಜ ಜೋಯ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೋಜನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ ಲಗ್ಭಗ್ 275 ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ.

 

.............

2.ಕಿಟ್ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 29.05.2021
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆ ಪಾನೀರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ವರಾಡ್ಯಾಚಾ ಪ್ರತಿ ಏಕ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ 60 ಕಿಟ್ ಲೆಖಾರ್ ಸುಮಾರ್ 600 ಕಿಟ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಆಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಯಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಾರಡ್ಯಾಚೆ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೊ ಮಾ.ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ.ಪಾನೀರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ.ಡೆನಿಸ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ದಾನಿಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಹೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ಉಪದ್ಯಕ್ಶ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಖಜಾಂದರ್ ರೋಶನ್ ಮುಡಿಪು,ಪಾನೀರ್ ಗೊವ್ಲಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ವಾರಾಡೊ ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಅಸ್ಲಿಂ. ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲವೀನ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ ಸೋಜನ್ ವಂದಿಲೆಂ.

 

...........

3. ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ವಿಂಚೊವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಚಾ ಸಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್.
19.09.2021 ವೆರ್ ಫಜೀರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಜಮಾತೆ ವೆಳಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ 1.ಡೆನಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜ್ KPCC ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ 2.ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ ಉಳ್ಳಾಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 3.ಅರುಣ್ ಮೊಂತೇರೊ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 4.ನವೀನ್ ಡಿ ಸೋಜ,ಮುನ್ನೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಫ ಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕಾಚೊ ಆದ್ಯಕ್ಶ್ 5. ಅಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಮರಿ ವಿಶ್ವರಾಣಿ ಫಿರ್ಗಜ್,ರಾಣಿಪುರ, ಉಪದ್ಯಕ್ಶ್.

 

.................

17.10.2021 ವೆರ್ ಮುಡಿಪುಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಜಮಾತೆ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ
1.ಅರುಣ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ,ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 2.ಲವೀನ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ ಸೋಜ ,ಜಿಲ್ಲಾ ಬಡ್ತಿ ಶಿಕ್ಶಕರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3.ರಜತ್ ವೇಗಸ್,ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಾಚೊ ಜನಶ್ರೀ ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 4 ರೋಶನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಕೋವಿಡ್ ವೆಳಾರ್ ಧರ್ಮರ್ಥ್ ಜೆವಾಣ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಅಸಿಸಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ,ಕೆಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474