ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ.) ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿ ತರ್ಫೆನ್, ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಘಟಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ 2023, ಸಪ್ತೆಂಬರ್‍ಚ್ಯಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ನೋಂದಾವಣ್ ಆನಿ ಕಾಫಿ- ಫಳಾರ್ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಸಾರ್ ಸಂಚಾಲಕಾ ಸವೆಂ 12 ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೇವ್ನ್, ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಸವೆಂ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಬೂಕಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲ್‍ರೊಯ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ದೊ ಜೆ. ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಬಾಪಾಂನಿಂ, ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿಚೊ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಅಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲ್‍ರೊಯ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಹಾಂಣಿ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್‍ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರಾವಿಶಿಂ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಸವಿವರ್ ಮಾಹೆತ್ ಸಭೆರ್ ದವರ್ಲಿ.

ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಸಹಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ವರ್ಗಣಿ ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಜಮವ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರ್ ಅನಿಕೀ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದುನ್ ಸಂದೇಶ್ ವರ್ಗಣಿ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ವಿಚಾರ್ಲೊ.

ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ- ಜಾಪಿ ವಿಚಾರ್ನ್, ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಗೀತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ದೊ| ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಸಾಹಿತಿ ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ, ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಸಾರ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಲವೀನಾ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿಸೋಜನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಮ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474