News & photos: Sunil Miranda, Gantalkatte

June 20, 2018: ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಲಾತಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಝೀರ್ ಹಾಣೆ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸವ್ಲತಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಜೆಸುದಾಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಅನಿತಾ ಕೊರೆಯ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ಸುನಿಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಡಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ವೆದಿರ್ ಹಜಾರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್  ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಡಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474