Oct 20 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿರೆಂ ಘಟಕ ತರ್ಪೆನ್, 2022 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೋನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನೀ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಹನ ಬೆಂಜಾರ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚೋಲೊನ್ ವೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮ| ಬಾ| ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಮ| ಬಾ| ಸುನೀಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ವಾಹನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾಂದರ್ಭಿ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟ್ಲೆ.

Latest News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474