ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾಚೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ - 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ವೆರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ|ಅಬೆಲ್ ಲೋಬೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಾಣಿಂ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್, “ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ಪಿ ನಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚೆ ಉಲೊವ್ಪಿ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕರ್ಚೊ, ಅಶೆಂ ಬೊರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ನ್ ಇನಾಮಾ ಜೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ”. ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲೆಂ.

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಚಿ ಇನ್‍ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆ್ಯಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ “ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಘಟನಾನಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಜ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಉಬಿಂ ಆಸಾಂ, ಹಾಂವೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಆನಿ ಇತರ್ ಪದ್ವ್ಯೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ, ಖಂಚಾಯ್ ಕಾಮಾಚಾ ಇಂಟರ್‍ವ್ಯುವಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್/ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ವಾ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಿಚ್ ತುಮಿಯೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಡಿಜಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ.

ನೋರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನವೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಂಚಾಲಕ್, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಖಜಾನ್ದಾರ್, ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಲವೀನಾ ಪಿಂಟೊ ಪುತ್ತೂರ್ ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಿಂತಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಪುತ್ತೂರ್ ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ವಾರಾಡೊ ಹಂತಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 122 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 112 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

2022 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹೆ ಪರಿ ಆಸಾತ್:
ವಿಭಾಗ್ 1 : ದುಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಪಯ್ಲೆಂ : ಈವನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಪೆಜಾರ್ ವಾರಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ಆಶೆಲ್ ಕೇಝಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಾರಾಡೊ

ವಿಭಾಗ್ 2: ತಿಸ್ರಿ ಆನಿ ಚವ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಪಯ್ಲೆಂ : ನಿನಿಷಾ ಪ್ರಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಿಟಿ ವಾರಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ತ್ರಿಶಾ ಸ್ವೀಡಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ

ವಿಭಾಗ್ 3: ಪಾಂಚ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಪಯ್ಲೆಂ : ಪ್ರೀತ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವಾರಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ಡೆಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪೆಜಾರ್ ವಾರಾಡೊ

ವಿಭಾಗ್4: ಆಟ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಪಯ್ಲೆಂ : ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಾಹಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ಆಲ್ಮಾ ಲತೀಷಾ ಪಿಂಟೊ, ಸಿಟಿ ವಾರಾಡೊ

ವಿಭಾಗ್ 5: ಪಿಯುಸಿ ಥಾವ್ನ್ 31-12-2022 ಭಿತರ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಪಯ್ಲೆಂ: ಸೇಜಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಾರಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ಬಿಯಾಂಕಾ ವಿಯೋಲಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಸಿಟಿ ವಾರಾಡೊ 

ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ದೊ| ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾ|ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೊ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೆಜ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಹಾಣಿಂ “ಹಾಂವ್ಯೀ 17 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಟಕ್, ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಹಂತಾರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಜ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ತುಮಿಯೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರೆ ಉಲೊವ್ಪಿ ಜಾಯ್ಜಯ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊನ್ ಉಲೊವ್ನ್ “1995-96 ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘಟಕಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಾಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವಾಡಂವ್ಚೊ ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 27 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ನಿರಂತರ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖಂಚಾಯ್ ಹಂತಾನಿ ಪಾಟಿ ಉರೊಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ, ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚಾ ಉಲೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ದಿತಾಂವ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 27 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಉಲೊವ್ಪಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮಿ ಖಂಚಾಯ್ ಹಂತಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೊಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್, ತೊ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಯ್ಜಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ನವೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೋರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474