2022 ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚಾ ಜಮಾತಿಚೆರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿನ್ ಕೋವಿಡ್ ವೆಳಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಕ್ ವರ್ತೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಲೀಡರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್, ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಆತಾಂ ಚೋವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಾಂತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಚೊ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಮಿಟಿಚೊ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಾಚೊ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ದಿವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಾಂತ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೇವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾoಚಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕಾಮಾಂ ಕಾರ‍್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿನ್ ಕೋವಿಡ್ ವೆಳಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಕ್ ವರ್ತೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474