ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ತಾ| 7-12-19 ವೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ), ಲಯನ್ಸ್ ಆನಿ ಲೀಯೋ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಲ್ಕಿ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಲ್ಕಿ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ , ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್, ಮೆಡಲಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿ ಬೆಥನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚ್ಯಾ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಂತ್ ಮೆಡಲಿನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲ್ ರೊಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತ ಹಾಂಣಿಂ ಕರ್ನ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‍ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಲಿಂಕ್-ಡಿ-ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಡಿಯಾ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಹಾಂಣಿಂ ದøಶ್ಯ್ ಮಾದ್ಯಮ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಶ್ರೀ ರಸ್ಸೆಲ್ ರೋಚ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಡಿಯಾ ಫುರ್ಟಾದೊ, ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ಪ್ರಭೋದ ಕುಡ್ವ, ಶ್ರೀ ಉದಯ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಮೀದ ಬೇಗಂ, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಂದಿತಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಡಿಸೋಜ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಸಿ ಪಿಂಟೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಶ್ರೀ ಮೂಲ್ಕಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಗಾಂವ್ಚೊ ಸನ್ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಮೀದ ಬೇಗಂ ಹಾಂಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಹಾಂಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಶ್ರೀ ರೈಮಂಡ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಣಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ವಿಧಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474