ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ರುಪ್ಯಾಳೋತ್ಸವಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂಗಳೂರು, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮರಿಯಗಿರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಹಾಂಚ ಸಹಕಾರನ್ 18/09/2022 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.30ಕ್ ಆಶಾಕಿರಣ್ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ರಕ್ತದಾನ್ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ/ಬಾ/ದೊತೊರ್ ರಾಜೇಶ್ ರೋಸಾರಿಯೋ, ಮಾ/ಬಾ/ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ತೋಮಸ್ ರೋಸಾರಿಯೊ, ಮಾ/ಬಾ/ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಮರಿಯಗಿರಿ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿ/ರೇಖಾ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ, ಡಾ.ಶಿವಂ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗ್ಳುರು, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಮೋರಾಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋನಾ ರೋಸಾರಿಯೋ, ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಪಿ.ಹಮ್ಮಬ್ಬ, ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಳ್ಳಾಜೆ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕುಟಿನ್ಹ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ.ಯುವಹಿತ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ರೋಸಾರಿಯೋನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ 75ಜಣಾಂನಿ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ರಗತ್ ದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474