ಆಗೊಸ್ತ್ 14, 2017: ಕೇಂದ್ರಿಯಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚಿ ಚವ್ತಿ ಜಮಾತ್ 2017 ಆಗೊಸ್ತ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 09.30 ವೊರಾರ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಾ ನಿವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜಮಾತೆಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾಚೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮ್ಯಾಥ್ಯು ವಾಸ್ ಅಧ್ಯಾಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೆ ಮುಖೆಲ್ಪೊನಾಕಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಚೊಲೊನ್ ವೆಲಿ.

 

 

 

ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ  ವಿಷಯ್:-

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಚೊ ವಾವ್ರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ – ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ, ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಚೊ – ವಾವ್ರ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಮಹಿನೊ ಸ್ಟಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ವಾವ್ರ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಅಂಕೊ - ಸುರತ್ಕಲ್ ವಾರಾಡೊ, ಅದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಂದೆ ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್, ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಂಚಾಲಕ್/ಸಹಸಂಚಾಲಕ್ ವರ್ದಿ, ಸಂವಿದಾನ್ ತಿದ್ವೊನಿ (ಘಟಾನವಳ್), ಡೊನೇಷನ್ ಕೂಪನ್ – ವಾವ್ರ್, ಘಟಕ್/ವಾರಾಡೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ award ದೀಂವ್ಚಿ ವಿಷಯ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ.

ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೆ ತಾವ್ನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಸಮರ್ಪನಾದ್ವಾರಿ ಜಮಾತ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474