* GNM/NURSING/PARAMADICAL (Manual Form) Last Date 31/11/2017

* VIDHYASIRI SCHEME (Manual Form) Last Date 30/10/2017 to District Minority Office

* Girl Students' Scholarship : Last Date October 2017

* Incentive to SSLC & 2nd PUC Students : Last Date 30-Sept-2017

* Arivu Scheme - Click for more info...

* Journalism & Mass Communication Students - Scholarship

* Incentive for IIT, IIIT, IIM, NIT, IISER, AIMS, NLU Students

* ನಿಗಮದಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು : Click to view...

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ)
ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್ .

ಶಿಕ್ಪವೇತನ್ 2017-2018 (ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಚಾ  ಭುಗ್ಯಾಂಕ್  ಉಂಚೆಂ್ಲ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳಾಸೆಂ ಕರುಂಕ್, ಆನಿಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಚಾ ಸಮುದಾಯಕ್ ಅಮಾನತ್ ಅಸ್ಚಿ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಅನುದಾನ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ, ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ.

ನಿಯಮಾನುಸಾರ್ ಭರ್ತಿ (ಡಾಟ ಎಂಟ್ರಿ) ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಆನಿಂ ಸಂಬಂದಿತ್ ದಾಕ್ಲೆ, ಎಕ್ ಪ್ರತಿ ಶಿಕಾಫ್ ಶಿಕ್ಚಾ ಇಸ್ಕೋಲಾಕ್, ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರತಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಆನಿಂ ವಾರಾಡೊ ಸಮುದಾಯ್ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮುದಾಯ್ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿಕ್, ಇಲಾಖೆಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ.  

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಅನ್ ಲೈನ್‍ಂತ್ ಅರ್ಜಿ ಡಾಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕರುಂಕ್,

1.    ಸಹಕಾರ್  ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್,   
2.    ಡಾಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕರ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್  ಆನಿಂ ಇತರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್

ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚ ಆದ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿಂ ಸಮುಧಾಯ್ ಆಭಿವೃಧ್ದಿ ಸಂಚಾಲಕ್, ವಾರಾಡೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿ ದಿತಲಿ.

ಸಮುದಾಯ್ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್, ಪುತ್ತೂರು ಆನಿಂ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ (ರಿಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್) ಅಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿವರ್ ಮುಖಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಭುಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೋಲರ್‍ಶಿಪ್, ದಿಯೆಸಿಜಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಅನ್ ಲ್ಯೆನ್ ಡಾಟ ಎಂಟ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಹಂತಾರ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಚೊ ಸಹಾಕಾರ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಆಶೆತಾಂವ್ .

ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್

1) ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ : ಅರ್ಹತಾ - ಪೋಟೊ - 2

1) ಜಾತ್ ಆನಿಂ ಆದಾಯ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (1 ಲಾಕ್ ಭಿತರ್ ಅಸಜೆ)
2) ಆದಾರ್ ಕಾಡ್ ್  
3) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‍ಬೂಕ್ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೊಂಟಾಕ್ ಆದಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಸಜೆ)
4) ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ ಮಾಕ್ರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಅಂಕ್ 50 % ಚಡ್ ಅಸಜೆ)
5) ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್
6) ಫೀ ರಶೀದ್ (ಟ್ಯುಶನ್ ಫೀಸ್ + ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ + ಹೋಸ್ಟೇಲ್ ಫೀಸ್)
7) ಡಿಕ್ಲೇರೆಶನ್  ಪೋಮ್ ್ – 3

2)  ಪೋಸ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ : ಅಹ ್ತಾ ; ಜಾತ್ ಆನಿಂ ಆದಾಯ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (2 ಲಾಕ್ ಭಿತರ್ ಅಸಜೆ) ಆನಿಂ ಫ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಕ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲೆ ಬರಿ (ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್ ರೂ 10000 ಥಾವ್ನ್ 20000)

ನಿಮಾಣೆ ತಾರೀಕ್ : ನವ್ಯಾಂಕ್ 31/08/2017

3) 2016-2017 ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಫ್ ಅಪ್ನಾಯಿಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಖ್ ರಿನಿವಲ್ ಕರುಂಕ್ :  

1) ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನಿ ID No   2) ಫೀಸ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ರಶೀದ್   3)ಅದಾರ್ ಕಾರ್ಡ್     ನಿಮಾಣೆ ತಾರೀಕ್ : ರಿನಿವಲಾಕ್ 30/07/2017

4) ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್  ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಫ್ : ಪ್ರಥಮ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಚೆಡಾಂ್ವ ಬುಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್

1. ಜಾತ್ ಆನಿಂ ಆದಾಯ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (1 ಲಾಕ್  ಭಿತರ್  ಆನಿಂ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್  ಅಸಜೆ),
2. ಆದಾರ್ ಕಾಡ್ ್ ,ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸಬೂಕ್  (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೊಂಟಾಕ್ ಆದಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಸಜೆ),
3. SSLC ಮಾಕ್ರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್  (55 % ಚಡ್ ಅಸಜೆ)  4) ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್ ರೂ. 12000/

5) ಮೆರಿಟ್-ಕಮ್- ಮೀನ್ಸ್ : ಅಹ ್ತಾ  ಜಾತ್ ಆನಿಂ ಆದಾಯ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (2.50 ಲಾಕ್ ಭಿತರ್ ಅಸಜೆ) ಆನಿಂ ಫ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಕ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲೆ ಬರಿ (ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್ ರೂ 25000 ಥಾವ್ನ್ 50000)

6) MHRD ಪಿ ಪಿ. ಯು.ಸಿ 90%  ಅಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ , ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್

7) ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ, ಉತ್ತೇಜನ್   (ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್ ರೂ 15000)

8) ಒವರಿಸಿಸ್ ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಫ್ : 6 ಲಾಕ್ ಬಿತರ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಆದಾಯ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್  ವರ್ಸಾಕ್ 10ಲಾಕ್ ಅನಿ 6 ಲಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ 15ಲಾಕ ಬಿತರ್ ಅದಾಯ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ 5 ಲಾಕ್ ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್ ಮೆಳಾ ್ತ  ನಿಮಾಣೆ ತಾರೀಕ್ :   15/07/2017

9) ಅಲ್ಪಾ ಸಂಖ್ಯಾತ ನಿಗಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರಿವ್ ರೀಣ್ :  (2% ವಾಡಿಂತ್ ರೂಪಾಯಿ  5000 ಥಾವ್ನ್ 75000 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೆಳ್ತಾ)   Arivu-details

10) ರಾಷ್ತ್ರೀಕ್ರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್  ವಾಡಿ ರಹಿತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ರೀಣ್ : ಪ್ರೋಪೆಶನಲ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ (ಜಾತ್ ಆನಿಂ ಆದಾಯ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್  (4.5 ಲಾಕ್  ಭಿತರ್  ಆನಿಂ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್  ಅಸಜೆ)

11) ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಚೆ (LIC, JINDAL, RELIANCE, ಅನಿಂ ಇತರ್) ವಿದ್ಯಾಥಿವೇತನ್

12) ಶಿಕಾಫ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಸರಕಾರಿ  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಚೆ ಹೋಸ್ಟೆಲ್  ಸೌಲತೊ.

ನಿಮಾಣೆ ತಾರೀಕ್ : ನವ್ಯಾಂಕ್ 31/08/2017  ರಿನಿವಲಾಕ್ 30/07/2017

 

ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಸಂಪರ್ಕ್:

ಚಡಿತ್ ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಫ್ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಸರಕಾರಿ ಸವಲತ್ಯೊಚಾ ಮಾಹೆತಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವೈಬ್ ಸೈಟ್ www.catholicsabha.com ಪಳೆಂವ್ಚೆ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಮುದಾಯ್ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ದೆರೆಬೈಲ್  ಮೊ: 9448379689

                                                                         ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಕಿಂ ಡಿ ಸೋಜ ಕಡಬ  ಮೊ: 7259610887, 9741483575

 

Click to View/Downloads:

Guidelines to apply for the Scholarship

Student Details (Fresh/Renewal Registration Details)

List of Courses 2017-18

 

PRE-MATRIC

Institution Verification Form, Self Declaration Of Minority certificate By the Student, Self Declaration of Income & Caste Certificate Click here

PREMATRIC NOTIFICATION 2017-18

 

POST-MATRIC

Institution Verification Form, Self Declaration Of Minority certificate By the Student, Self Declaration of Income & Caste Certificate Click here

POSTMATRIC AND MERIT-CUM-MEANS NOTIFICATION

.............................................................................................................................................................................

 

These links are useful to check your previous years ID number:


Scholarship Sanctioned/Released List 2016-17

PRE MATRIC


Pre-Matric Dakshina Kannada

Pre-Matric Government of India

 

POST MATRIC

Post Matric Government of Karnataka-Scholarship Sanctioned/Released List 2016-17 (Fresh)

Post Matric-Government of India - Scholarship Sanctioned List 2016-17 (Renewal)

Post Matric-Government of India - Scholarship Sanctioned List 2016-17 (Fresh)

Maulana Azad Education Foundation - Scholarship Quota 2016-17

 

MERIT CUM MEANS

Government of Karnataka - Scholarship Sanctioned List 2016-17

Government of India - Scholarship Sanctioned List 2016-17

Merit Cum Means Scholarship and Fee Re-imbursement for the year 2016-17 (F2)

Merit Cum Means Scholarship and Fee Re-imbursement for the year 2016-17 (F1 & F3)


 

................................................................................................................................................................................

 

TO APPLY SCHOLARSHIP ONLINE

 
PREMATRIC TO POST MATRIC  home page
 
ONLINE APPLY link
 
 
also see for  Scholorshio and other Scheme details in Karnataka State Web
 
 
KARNTAKA GOVT MINORITY NIGAMA-ARIVU EDUCATIONAL LOAN DETAILS AND WEB
 
MHRD SCHOLORSHIP (PUC 80% ABOVE)
 
 
MAULANA AZAD SCHOLORSHIP APPLY AND MORE DETAILS(1 ST PUC GIRLS ONLY)
 
JINDAL SCHOLORSHIP DETAILS AND WEB
 
LIC SCHOLORSHIP 
https://customer.onlinelic.in/GJF_scholarship.htm
 

 

 

 

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.catholicsabha.org. Powered by eCreators

Contact Us

Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R)
Bishop's House
Kodialbail Post
Mangalore - 575 003

Phone: 0824-2427474